Gita Co

درباره ما

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

در عصر دانش و قرن ارتباطات به جرات می توان گفت: که برنامه ریزی صحیح و اصولی جهت رسیدن سریع، کم هزینه و به موقع به اطلاعات صحیح و طبقه بندی شده، هم اکنون عامل اصلی پیشرفت و ترقی کشورهای توسعه یافته و در نتیجه مردمانشان می باشد.

شرکت توسعه تجارت گیتا (سهامی خاص) با هدف و سیاست گسترش فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در عرصه تجارت و بازرگانی و همچنین دستيابى و استفاده از زيرساخت هاى این فناوری ها که ضرورت هر جامعه نوينى می باشد، شروع به فعالیت نمود. این شرکت در اين راستا و در جهت نيل به توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و علمى کشور و با درک صحیح نقش مديريت و دانش در فرايند توسعه و تكنولوژى، راه کارها و ابزار های گوناگونی را در اختیار کاربران خود در سراسر جهان قرار می دهد.

آرزومندیم که با این قدم های هر چند کوچک، ابزارهای اطلاع رسانی و آگاهی را جهت پیشرفت و ارتقاء علمی شما عزیزان و هم میهنان محترم ، مهیا کرده باشیم.

شرکت توسعه تجارت گیتا (سهامی خاص)

 

 

 

Saba ICT Co: خانه درباره ما